WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Rihanna poszukuje swojej zaginionej tancerki!

Rihanna

Just Jared

Piosenkarka poprosiła wszystkich o pomoc w odnalezieniu swojej tancerki, z którą od jakiegoś czasu nie ma żadnego kontaktu.

Rihanna poinformowała na Instagramie, że jedna z jej byłych tancerek, a konkretniej Shirlene Quigley, zaginęła po weekendzie spędzonym w Nowym Jorku, a ostatnio raz widziano ją na miejscowym dworcu autobusowym.

Jak pisała Riri: - Ta piękna dusza i moja była tancerka zaginęła! Moje serce bardzo boli, bo bardzo ją kocham, więc jeśli ktoś ją widział, to prosimy o kontakt z North Bergen Police Department 201 392 2100.

Wsparcie przyszło też od Missy Elliott, bo Shirlene Quigley tańczyła dla wielu różnych gwiazd, m.in. dla niej czy Beyonce.

archiwum newsów

2016-10-26

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.