WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Ryan Reynolds zaprasza na Deadpool 2

Ryan Reynolds

Deadpool

Do premiery filmu jeszcze kilka miesięcy, ale konkurencja nie śpi, więc nie można zapominać o machinie promocyjnej.

Jakiś czas temu dotarła do nas dobra wiadomość o przyspieszeniu premiery filmu, który będziemy mogli zobaczyć już 18 maja, a teraz ...

... odtwórca głównej roli wrzucił na swojego Twittera plakat promujący Deadpoola 2 - bardzo w klimacie tej produkcji, bo bohater tańczy na nim na krześle!

Zmiana reżysera najwyraźniej nie pociągnęła za sobą konieczności przesunięcia premiery, a wszystko wskazuje też na to, że wciąż możemy liczyć na ten sam absurdalnie niepoważny humor i ciągłe burzenie czwartej ściany.

 

archiwum newsów

2018-02-07

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.