WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Są 2 nowe klipy od Beyonce

Beyonce

Just Jared

Po głośnym występie na Grammy 2017 artystka podzieliła się z nami dwoma teledyskami.

Pierwszy z nich powstał do singla "Love Drought" i pokazuje nam romantyczny chwilą pomiędzy Beyonce i jej mężem Jayem-Z, który całuje dłoń swojej ukochanej.

Sam kawałek nie jest już tak optymistyczny, ale pokazuje walkę o związek, w którym pojawiły się pewne problemy z zaufaniem i niepewność - miejmy jednak nadzieję, że ten etap już za parą.

Drugi z klipów towarzyszy balladzie "Sandcastles", możemy w nim zobaczyć Beyonce siedzącą przy keyboardzie ze słuchawkami na uszach i raczącą nas swoim pięknym głosem - oba kawałki pochodzą oczywiście z głośnej płyty "Lemonade".

archiwum newsów

2017-02-15

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.