WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Selena Gomez dumna z Justina Biebera?

Selena Gomez Justin Bieber

Just Jared

Czyżby piosenkarz w końcu zrobił coś, co zaimponowało i zyskało aprobatę jego byłej dziewczyny?

Na to wygląda, bo Selena Gomez powiedziała w wywiadzie dla Billboardu, że w końcu jest z niego dumna, bo robi to, do czego został stworzony i robi to dobrze.

Jak twierdzi: - Jestem z niego dumna, zawsze w niego wierzyłam i wiedziałam, że w końcu dojdzie do tego punktu kariery, w którym jest teraz.

- Nie mamy wprawdzie żadnego kontaktu, ale nasze relacje nie są złe i zawsze życzyłam mu tego, co najlepsze i nic się w tej kwestii nie zmieniło.

Just Jared

archiwum newsów

2016-07-25

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.