WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Superman założy czarny kostium?

Henry Cavill

Poszkole

W sieci właśnie pojawiła się usunięta scena z Ligi sprawiedliwości, wyjaśniająca pewne kwestie, na które czekali fani.

A chodzi o czarny kostium Supermana, który spodziewaliśmy się zobaczyć w filmie, ale ostatecznie musieliśmy obejść się smakiem.

Co jednak ciekawe, ten pojawił się w jednej ze scen, ale ta ostatecznie nie trafiła do finalnej wersji Ligi sprawiedliwości – jej fragment możemy oglądać w sieci, cała trafi do dodatków wydania Blu-ray, które zadebiutuje na rynku w marcu.

W scenie tej widzimy Clarka Kenta wędrującego po kryptońskim statku w poszukiwaniu kostiumu po tym, jak został wskrzeszony przez pozostałych superbohaterów – wystarczy spojrzeć na wyraz twarzy Henry’ego Cavilla, żeby domyślić się, że scena została nakręcona jeszcze przez Zacka Snydera, zanim ten musiał przekazać pałeczkę Jossowi Whedonowi.

archiwum newsów

2018-02-12

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.