WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Taylor Swift już zarabia miliony na nowej trasie

Taylor Swift

YouTube

A co w tym wszystkim najważniejsze, trasa jeszcze się nie zaczęła, a bilety są w sprzedaży od zaledwie 4 dni.

Wygląda więc na to, że plotki sugerujące, iż sprzedaż biletów idzie fatalnie, były kompletnie nietrafione i ktoś chciał po prostu zaszkodzić piosenkarce.

Mówiąc krótko, chociaż żaden z koncertowych terminów nie został jeszcze wyprzedany, to w kieszeni Taylor Swift już znajduje się 180 mln dolarów – co więcej, warto podkreślić też, że ceny są wyższe niż zazwyczaj, co ma zapobiegać kupowaniu ich masowo w celu odsprzedaży za dużo większą kwotę.

Teraz nie pozostaje więc nic innego, jak tylko czekać na start trasy i to, co piosenkarka przygotowała dla swoich fanów tym razem.

 

Just Jared

archiwum newsów

2018-01-03

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.