WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Taylor Swift powiększyła piersi?!

Taylor Swift

YouTube

Piosenkarka do tej pory słynęła raczej z naturalności, tymczasem jej ostatnie zdjęcia mocno różnią się od tych tradycyjnych :)

A chodzi konkretnie o biust Taylor Swift, który na planie nowego teledysku wygląda na nienaturalnie duży i wzbudził powszechne zainteresowanie.

Jeżeli zaś chodzi o sam klip, to mowa oczywiście o „End Game”, który artystka właśnie kręci w Miami w towazystwie rapera Future.

Fani kiedy tylko zobaczyli zdjęcia z planu, nie mieli żadnych wątpliwości, że Taylor Swift skorzystała z pomocy chirurga plastycznego – a może na biuście się nie skończyło?

Zapewne przekonamy się już wkrótce :)

archiwum newsów

2017-12-22

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.