WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Taylor Swift w ukryciu pracuje nad nowym krążkiem?

Taylor Swift

Just Jared

Piosenkarka już kilka miesięcy temu zniknęła z centrum uwagi, a teraz wiemy już, dlaczego zdecydowała się na taki krok.

Taylor Swift pracować ma bowiem nad nowym krążkiem blisko swojego domu w Nashville, gdzie może spędzić więcej czasu z rodziną i podjąć decyzję, czy chce jeszcze grać pop.

Nie wiemy więc, czy nowe wydawnictwo będzie podobne do poprzedniego, czy może artystka zdecyduje się na powrót do swoich country korzeni.

Przypominamy, że ostatni publiczny występ Miley odbył się na początku lutego, podczas Super Bowl, gdzie zapowiadała: - Przychodząc na ten show zobaczyliście 100% mojej tegorocznej trasy koncertowej!

Wszystko zaczyna się więc układać w spójną całość i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko wyczekiwać jakichś oficjalnych informacji.

Just Jared

archiwum newsów

2017-04-12

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.