WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

"The Last Song: Ostatnia piosenka" już na DVD!

Miley Cyrus

Last Song

Wzruszająca i podnosząca na duchu historia miłosna o dojrzewaniu na podstawie bestsellerowej powieści Nicholasa Sparksa jest już dostępna na Blu-ray i DVD!

Historia skupia się na trudnych relacjach między ojcem i córką.

Ronnie (Miley Cyrus) nie potrafi pogodzić się z rozwodem rodziców. Jej tata, Steve (Greg Kinnear), stara się odbudować pełną miłości wieź, jaka niegdyś istniała między nim a córką, ale ponowne nawiązanie kontaktu ze zbuntowaną dziewczyną nie jest łatwe. Postanawia w tym celu wykorzystać jedyną rzecz, która nadal ich łączy – muzykę.

W międzyczasie Ronnie poznaje przystojnego siatkarza plażowego Willa, wraz z którym odkrywa tajemnice pierwszej miłości.

Zobaczcie trailer!

I koniecznie kawałek Miley do tego filmu :)

Lećcie do sklepów!

archiwum newsów

2010-10-12

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 65

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.