WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

The Vamps zwiastują nowy singiel

The Vamps

Just Jared

Zespół zapowiedział właśnie, że jego nowy singiel poznamy już w przyszłym miesiącu.

Brytyjski zespół pop-rockowy The Vamps poinformował swoich fanów, że nie będą musieli już zbyt długo czekać na nową muzykę, bo singiel zadebiutuje już w marcu.

Jak pisali na Twitterze: - A więc nowy singiel ... ten pojawi się w ciągu miesiąca i już nie możemy się doczekać. A Wy?

Przypominamy, że 25 marca rozpocznie się też nowa trasa koncertowa The Vamps, która swoim zasięgiem obejmie Wielką Brytanię - niestety nie wiemy, co z pozostałymi krajami Europy.

Just Jared

archiwum newsów

2016-02-27

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.