WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Tom Holland w "Infinity War" i "Avengers 4"

YouTube

Wygląda na to, że Spider-Man w wykonaniu tego młodego aktora zostanie z nami na dłużej, bo właśnie potwierdzono jego udział w kolejnych produkcjach.

Najpierw dowiedzieliśmy się, że aktor powróci jako Człowiek-Pająk w obu częściach 'Avengers: Infinity War' i sequelu „Homecoming”, a następnie zagra również w "Avengers 4".

Jak twierdził producent: - Mamy Homecoming, Infinity War, Avengers 4 i sequel Homecoming – poza tymi tytułami, nic nie jest potwierdzone, ale mamy bardzo konkretne plany co do Pajączka.

Przypominamy, że najbliższy z nich, czyli Spider-Man: Homecoming, zadebiutuje na ekranach naszych kin już 14 lipca.

Tom Holland

archiwum newsów

2017-04-19

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.