WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Transformers: Ostatni rycerz najgorszym filmem serii?

Transformers

Wygląda na to, że film nie powtórzy raczej sukcesu poprzednich odsłon serii – czy oznacza to dla niej zasłużoną emeryturę?

Piąta część filmu Transformers wygenerowała 15.7 mln dolarów w 4069 kinach w dniu otwarcia, co pozwoliło jej oczywiście zdominować box office, ale to zdecydowanie słabszy wynik niż inne odsłony popularnej serii.

Co więcej, w ciągu dni kwota ta urosła do 70-75 mln dolarów, a poprzednia część, czyli Wiek zagłady, w zaledwie 3 dni zarobił 100 mln.

Niektórzy podkreślają, że wynika to z faktu premiery we wtorek, a nie w okolicach weekendu, ale warto przypomnieć, że pierwsza część debiutowała we wtorek i zarobiła 36.6 mln, druga zanotowała 62.2 mln przy debiucie w środę, kolejna również debiutowała w środę i zarobiła 37.7 mln, a piątkowe otwarcie Wieku zagłady przyniosło 41.9 mln.

Czy oznacza to koniec serii? Czas pokaże, ale nie da się ukryć, że przydałaby się jej chociaż dłuższa przerwa.

archiwum newsów

2017-06-26

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.