WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Trwają prace nad filmem z Jokerem i Harley Quinn

Jared Leto Margot Robbie

Warner Bros

Joker w wykonaniu Jareda Leto nie spotkał się z najcieplejszym przyjęciem fanów i krytyków, ale i zadanie po wybitnej kreacji Heatha Ledgera nie było łatwe.

Tak czy inaczej, Legion samobójców najwyraźniej sprzedał się na całym świecie wystarczająco dobrze, bo właśnie dostaliśmy potwierdzenie, że powstaje jego spin off skupiający się na postaciach Jokera i Harley Quinn.

Oczywiście do swoich ról powrócić mają wspomniany już Jared Leto oraz Margot Robbie, których najpierw zobaczyć powinniśmy jeszcze w drugiej części Legionu samobójców.

Niestety nie poznaliśmy żadnych szczegółów na temat pozostałej obsady czy historii, poza tym, że ma to być kryminalne love story, więc z niecierpliwością będziemy wypatrywać kolejnych doniesień.

Just Jared

archiwum newsów

2017-08-24

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.