WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Trwają prace nad kontynuacją ... Ligi sprawiedliwości

J.K. Simmons

Poszkole

Jeszcze nie doczekaliśmy się premiery pierwszej odsłony, a już docierają do nas głosy o powstającej kontynuacji.

A te są dość pewne, bo pochodzą od J.K. Simmonsa, czyli aktora wcielającego się w filmie w postać komisarza Gordona.

Ten udzielił ostatnio wywiadu, w którym przyznał, że trwają już prace nad scenariuszem, więc druga część trafi na ekrany kin, nawet jeśli pierwsza nie okaże się dużym sukcesem.

Jak twierdzi: - To pierwsza Liga z miejmy nadzieję kilku. Trwają już prace nad Batmanem i kontynuacją Ligi, więc dla mnie to dopiero początek. Zaledwie umoczyłem palec w wodzie, którą jest postać tego słynnego gliniarza.

Co więcej, wiemy też, że drugą część, która ma się ukazać w 2019 roku, wyreżyseruje Zack Snyder – tymczasem zapraszamy na pierwszą, która w kinach od 17 listopada.

 

instagram.com/entertainmentweekly

archiwum newsów

2017-10-23

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.