WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Uśmiechnięty lider Linkin Park na tydzień przed śmiercią

Linkin Park Chester Bennington

PETA

Dzisiejszy film idealnie pokazuje, że depresja nie ma jednej twarzy i można być uśmiechniętym na zewnątrz, a w środku walczyć na śmierć i życie ... poza wzrokiem bliskich osób.

James Corden, czyli autor bardzo popularnego show Carpool Karaoke, poinformował po śmierci Chestera Benningtona, że decyzję o publikacji odcinka z jego udziałem pozostawi rodzinie zmarłego.

Dziś okazuje się, że ta najwyraźniej wyraziła zgodę, bo na facebookowym profilu zepsołu Linkin Park pojawił się wspomniany materiał.

Widzimy w nim Chestera, Mike’a i Joe w towarzystwie komediowego aktora Kena Jeonga, którzy ewidentnie świetnie się bawią, a lider Linkin Park wspomina dodatkowo, że to „prawdopodobnie jeden z najlepszych dni w jego życiu”.

Wszystko to dosłownie 6 dni przed tym, jak zdecydował się odebrać sobie życie ...

archiwum newsów

2017-10-13

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.