WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Uwodzicielska Bebe Rexha w klipie "I Got You"

instagram.com/p/BPDWDAWh7bK/

Ubiegły rok był dla artystki pasmem sukcesów, więc postanowiła mocno zacząć również 2017.

Chwila wspomnień - jednym z niezapomnianych dla niej momentów była uroczystość wręczenia MTV European Music Awards, którą nie tylko poprowadziła, ale i uświetniła swoim występem.

Wybrała wtedy kawałek "I Got You", który publiczność z miejsca pokochała, a dziś możemy zapoznać się z towarzyszącym mu klipem - ostrzegamy, bardzo gorącym :)

Bebe Rexha tańczy w nim na pustyni w różnych strojach i demonstruje przy tym swoją nietuzinkową urodę i sprawność:

archiwum newsów

2017-01-10

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.