WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Więzień labiryntu - oto sceny wycięte z filmu

Dylan OBrien

Just Jared

Trochę szkoda, bo jak się okazuje pogoń za pociągiem jest niezwykle emocjonująca - zobaczcie sami!

Film zadebiutował w kinach pod koniec stycznia, ale teraz możemy do niego na chwilę wrócić, żeby obejrzeć jedną ze scen, która nie trafiła do ostatecznej wersji.

Przypominamy też, że w nowej odsłonie: - Gladersi muszą powrócić do labiryntu, z którego uciekli, żeby uratować przyjaciół i odnaleźć lekarstwo na chorobę nazywaną Pożogą, która na skutek nieudanego eksperymentu dziesiątkuje ludzkość.

Zapraszamy do oglądania:

archiwum newsów

2018-04-11

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.