WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Wonder Woman 2 w czasie Zimnej Wojny?

Chris Pine Gal Gadot

instagram.com/gal_gadot

Właśnie poznaliśmy kolejne szczegóły na temat drugiej odsłony filmu, a niektóre są mocno zaskakujące.

Po pierwsze, akcja sequela ma mieć miejsce w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku, a konkretniej czasie Zimnej Wojny, a po drugie …

… do swojej roli ma powrócić Chris Pine, który wciela się w rolę Steve’a Trevora, chociaż jeśli oglądaliście pierwszą część, to z pewnością wiecie, że jest to trudne do wykonania (więcej nie napiszę, żeby nie psuć Wam zabawy).

Niestety nie wiemy, kiedy możemy spodziewać się kinowej premiery produkcji, ale z niecierpliwością wyczekujemy kolejnych szczegółów, bo jedynka bardzo się nam podobała – recenzja TUTAJ.

Wonder Woman

archiwum newsów

2017-07-13

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.