WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

X-23 zastąpi filmy z Wolverinem?

Hugh Jackman

Just Jared

Wygląda na to, że Hugh Jackman zrobił ekranowe miejsce dla swojej młodszej „wersji” i koleżanki z planu.

Właśnie dowiedzieliśmy się bowiem, że młodziutka Dafne Keen zostanie X-23 na nieco dłużej i żeby było jeszcze ciekawiej, wcale nie zasili któregoś ze słynnych marvelowskich filmów, ale …

… dostanie własny, bo jej rola w „Loganie” zachwyciła wszystkich i pokazała z jaką utalentowaną aktorką mamy do czynienia, pomimo jej wieku.

Reżyser tego filmu, James Mangold, twierdził zresztą ostatnio: - Wszystko jest możliwe i nawet o tym rozmawialiśmy – wspominałem o tym już zanim nakręciliśmy Logana, bo X-23 to po prostu świetna postać.

Teraz zaś producent Hutch Parker powiedział serwisowi IGN: - Nic nie mogę powiedzieć na pewno, ale były takie rozmowy i to dokładnie o osobnym filmie, bo ta postać na to zasługuje … Nie znamy jeszcze reżysera, chociaż takie opowiadanie historii i reżyseria jak u Jamesa, sprawdziłoby się idealnie …

people.com

archiwum newsów

2017-05-30

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.