WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Za nowy krążek Liama Payne’a odpowiada Zedd?

Liam Payne Zedd

instagram.com/liampayne

Wszystko wskazuje na to, że słynny producent i ulubieniec wielu gwiazd, pomagał piosenkarzowi w pracach nad pierwszym solowym krążkiem.

Nie wiemy jednak, czy chodzi o pojedynczą kolaborację, czy może wsparcie produkcyjne całego albumu, ale przekonamy się o tym już wkrótce.

Skąd ta pewność? Na instagramowym profilu Liama pojawiło się zdjęcie piosenkarza opatrzone krótkim opisem „The waiting game”, które niemal natychmiast zostało skomentowane przez Zedda.

Fani od razu podchwycili o co tu chodzi i zaczęli snuć domysły, ale musimy uzbroić się w jeszcze więcej cierpliwości, bo plotki mówią o debiucie solowego krążka Liama dopiero w czerwcu.

archiwum newsów

2017-04-19

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.