WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Zack Snyder opuszcza „Ligę sprawiedliwości”

Zack Snyder

Warner Bros.

Na skutek tragedii rodzinnej reżyser musiał porzucić swój ostatni projekt, który jest już w fazie postprodukcji.

Zack Snyder musi się teraz mierzyć z bardzo tragicznym wydarzeniem, jakim jest dla każdego rodzica śmierć dziecka, bo jego 20-letnia córka popełniła samobójstwo (w marcu, ale do tej pory sprawa była utrzymywana w tajemnicy).

W związku z tym reżyser przekazał pałeczkę Jossowi Whedonowi, który odpowiada choćby za marvelowską serię Avengers – przerwę od projektu ogłosiła również jego żona, Deborah, która pracowała jako producent filmu.

Jak twierdzi Zack Snyder: - Pczątkowo myślałem, że to będzie oczyszczające wrócić do pracy i się w niej zagrzebać. Wymagania tej pracy są jednak intensywne, że nie mogłem zrobić tego mojej rodzinie … zrozumiałem, że muszę być z nimi, bo bardzo mnie teraz potrzebują. Dlatego odsuwam się na razie od filmu, oczywiście chciałbym, żeby był wielki i świetny, ale to tylko film …

Warner Bros.

archiwum newsów

2017-05-23

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.