WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Zack Snyder wyrzucony z Ligi sprawiedliwości?!

instagram.com/entertainmentweekly

W maju ubiegłego roku dowiedzieliśmy się, że na skutek tragedii rodzinnej reżyser musiał porzucić swój ostatni projekt.

Teraz okazuje się, że chociaż Zack Snyder faktycznie musiał mierzyć się z bardzo tragicznym wydarzeniem, jakim jest dla każdego rodzica śmierć dziecka, bo jego 20-letnia córka popełniła samobójstwo, to …

… wcale nie był to powód jego odejścia, bo już wcześniej został wyrzucony z pracy przez Warner Bros. - nie tylko z Ligi sprawiedliwości, ale także przyszłych projektów DC.

A przynajmniej tak sugerują najnowsze doniesienia, według których Zack Snyder został zwolniony ze swoich obowiązków już rok temu, czyli kilka miesięcy przed oficjalnym ogłoszeniem swojego odejścia - czyżby nie chciał, żeby widzowie poznali prawdę?

Tak czy inaczej, przypominamy, że reżyser przekazał pałeczkę Jossowi Whedonowi, który odpowiada choćby za marvelowską serię Avengers, ale sam film nie spotkał się z wybitnie ciepłym przyjęciem fanów i krytyków.

 

 

archiwum newsów

2018-02-14

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.