WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Znamy przyczynę śmierci Chrisa Cornella

Chris Cornell

Capital Pictures/Forum

Chociaż nie chcieliśmy w to wierzyć, potwierdził się właśnie najbardziej czarny scenariusz.

Wczoraj informowaliśmy Was o tym, że straciliśmy jeden z najbardziej wyjątkowych głosów wszechczasów, czyli Chrisa Cornella, wokalistę Soundgarden, Temple of the Dog i Audioslave.

Dziś poznaliśmy również przyczynę tej nagłej i niespodziewanej śmierci, którą okazuje się być samobójstwo - o tyle zaskakujące, że artysta uporał się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków i miał przy sobie kochającą żonę i trójkę dzieci.

Tak czy inaczej, wiadomość ta została podana oficjalnie i czekamy jeszcze tylko na badanie toksykologiczne, które ujawni, czy w momencie podejmowania tej tragicznej w skutkach decyzji muzyk był pod wpływem jakichkolwiek substancji odurzających.

instagram.com

archiwum newsów

2017-05-19

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.