WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Śnił wam się kiedyś ten gość?

thisman.org

Podobno nawiedził w snach już kilka tysięcy osób.

Trzy lata temu w pewnej klinice psychiatrycznej w Nowym Jorku pacjentka narysowała portret mężczyzny, który kilkakrotnie się jej przyśnił, a którego nigdy naprawdę nie spotkała.

Kilka dni później inny pacjent przypadkowo zobaczył ten portret i stwierdził, że jemu przyśnił się ten sam facet.

Zainteresowany psychiatra postanowił wysłać rysunek kilku kolegom. Po kilku miesiącach okazało się, że mężczyzna przyśnił się kilku innym pacjentom.

Od trzech lat już przynajmniej 2000 osób z całego świata stwierdziło, że spotkało w snach faceta z portretu.

Nie rozszyfrowano do tej pory, dlaczego ludzi z różnych zakątków świata odwiedza w snach ten sam mężczyzna.

Jeśli komuś z was także się on przyśnił, odwiedźcie thisman.org.

 

thisman.org


 

 

archiwum newsów

2009-10-15

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 404

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.