WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Coś Cię dręczy i nie wiesz co zrobić? Babcia też nie wie?

zadaj pytanie
1586

Gry podobne do TFM

Liefff 2015-07-12; 12:55

szukam gier podobnych do transformice , coś w stylu heromice,skymice itd. ale bez serków :)

Zgłoś naruszenie regulaminu

Porady: 27

pokaż: najnowsze | najwyżej oceniane

dodaj
 • Gość Gość

  Oceń:

  1-3+
  dodana: 2016-01-05; 9:51

  MiceForce, ColdMice,MicePop, NeoMice, LotMice tylko, że linku nie ma. jeszcze CryMice, SuperMice, YoyoMice, co tam jeszcze było... SpaceMice, MitoMice, BadMice, SkyMice, Hmm jeszcze coś było, o HeroMice, MiceMassive, emm, FirstMice, NanoMice. Myślę, że pomogłam :)

 • Gość Gość

  Oceń:

  2-2+
  dodana: 2015-12-10; 20:33

  neomice,micegirl,skymice,heromice,transforstar,micemassive,crewmice Myślę ,że pomogłam ;)

 • Gość Gość

  Oceń:

  2-0+
  dodana: 2015-10-06; 15:48

  NIEWIE DUPY

 • Gość Gość

  Oceń:

  2-1+
  dodana: 2015-08-31; 16:11

  heromice nanomice skymice

 • Gość Gość

  Oceń:

  2-2+
  dodana: 2015-08-25; 12:51

  MicePop, MiceMassive, BadMice, DropForMice, SonyMice, CryMice tyle znam znałem więcej ale zapomniałem :(

 • Gość Gość

  Oceń:

  2-5+
  dodana: 2015-08-08; 18:13

  Nanomice , Transforstar , Heromice ,Micegirl , Neomice , Badmice ,FirstMice , MiceTop , CrewMice , MiceMassive , SpaceMice Mitomice , .BouBoum , Skymice i to wszystko :3

 • Gość Gość

  Oceń:

  4-4+
  dodana: 2015-07-26; 13:11

  NanoMice, MiceTop, MiceForce, MicePop, MiceMassive,
  DudeMice. To na tyle:) Myślę że pomogłam ;)