WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Najnowsze pytania:

 • 1341

  Potrzebuję rady związanej z chłopakiem!

  Poznałam chłopaka przez moją przyjaciółkę, niestety piszemy ze sobą tylko sms-y (mieszka za daleko). Po paru tygodniach napisał mi, że zauroczył się mną. Ja też, odkąd mu to napisałam, nasze relacje oziębiły się. Gdy do niego piszę, on odpowiada krótkimi tekstami. Co mam zrobić?

  porad: 11

 • 671

  Czy on mi wybaczy, że z nim zerałam ?

  Co zrobić, jak kocham swojego ex ... Zerwałam z nim po 5 miesiącach, ale gdy zobaczyłam go na lodowisku, to się w nim od nowa zakochałam ... Chyba też się mu podobam ... Nie wiem, czy ma to jeszcze jakiś sens? Mam 13 lat, on też.

  porad: 13

 • 777

  Dziwne zachowanie ...

  Mój chłopak czasami bardzo dziwnie się zachowuje - raz mnie olewa, raz krzyczy, raz jest czuły. Mam trudny charakter, staram się zmienić, ale on za każdym razem, kiedy mówię mu, że mnie olewa, mówi, że życie to nie bajka. Co mam zrobić, żeby przestał?

  porad: 11

 • 557

  Czy postępuję źle z tą dziewczyną?

  Cześć, mam dziewczynę, na której bardzo mi zależy i bardzo ją kocham, jestem o nią zazdrosny, choć wiem, że nigdy by mnie nie zdradziła. Dziewczyna chciałaby chodzić beze mnie na imprezy, ale ja mam przed tym opory, nie umiem takich faktów zaakceptować - czy to ja źle postępuję?

  porad: 8

 • 613

  Co robić?

  Chodzę do 5 kl i podoba mi się chłopak, który chodzi do 6, ale raz nie zdał, więc jest dwa lata starszy. Jako że jestem dość dobra z ang, pani kazała mi go poduczyć, no i zdał, ale możliwe że teraz nie zda. Podoba mi się i ja jemu też, ale co mam robić ?

  porad: 4

 • 719

  Włosy

  Mycie włosów codziennie, co o tym sądzicie?

  porad: 7

 • 574

  Tymczasowy dowód

  Ile trzeba czekać na wyrobienie tymczasowego dowodu albo paszportu?

  porad: 2

wszystkich porad: 271014

wszystkich pytań: 14064

116111.pl