WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Najnowsze pytania:

 • 580

  Chcę tego chłopaka!

  Podoba mi się taki jeden z mojej klasy, ale niestety ma dziewczynę. Co robić?

  porad: 22

 • 596

  Chłopak, pomocy !!!

  Poznałam chłopaka przez internet, mieszkamy od siebie 125km. W lipcu się z nim spotkałam, wszystko niby dobrze. On mnie kocha i mówi, że chce być ze mną do końca życia, ale ja nie wiem, co do niego czuję. Charakter ma idealny, ale z wyglądu mi się nie podoba za bardzo.

  porad: 10

 • 797

  Podoba mi się chłopak ...

  Podoba mi się chłopak, dużo ze sobą rozmawiamy, spotykamy się, w ogóle kręcimy ze sobą - ja czuje coś więcej, ale nie wiem, czy on też. Pomocy, nie chcę się zbłaźnić przed nim i wyjść na zakochaną idiotkę. ;(

  porad: 16

 • 693

  Chłopak, który mi się podoba, chce być tylko przyjacielem ...

  Spodobał mi się chłopak z klasy, a koleżanka zauważyła, że się na mnie cały czas patrzy. Kilka tygodni później dowiedział się, co do niego czuję. Miesiąc temu pisaliśmy na portalu społecznościowym, napisał do mnie, że chce żebyśmy zostali przyjaciółmi. Co to znaczy?

  porad: 7

 • 602

  studia,pomocccyyy :D

  Słuchajcie, właśnie idę do 3LO, jestem na profilu pol-hist-ang i nie wiem, co mam zdawać na maturce i co potem studiować. Dodam, że zaplanowałam już zdawanie rozszerzonego pol, ros lub ang, no i na fakultety wpisałam Wos - dobry pomysł?

  porad: 6

 • 541

  Potrzebuję pomocy!

  Przyjaźniłam się z takim jednym chłopakiem bardzo długo aż pewnego razu mój kolega nagadał mu, że go niby obgaduję, itd. Po co to zrobił?

  porad: 4

 • 737

  Czy jeśli będę udawała niedostępną, to się mną zainteresuje?

  Strasznie podoba mi się jeden chłopak już 5 miesięcy - miałam z nim takie akcje, że albo się cięłam, albo płakałam ze szczęścia. Teraz jestem na każde jego zawołanie, a on mnie zlewa. Czy jeśli będę udawała niedostępną, to zainteresuje się mną bardziej?

  porad: 9

wszystkich porad: 271015

wszystkich pytań: 14064

116111.pl