WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Porady - blogi:

 • 249

  Blog.

  Chciałabym założyć bloga o przygodach nastolatki. Jaką stronę polecacie ? Piszcie, będę wdzięczna. : )

  porad: 7

 • 392

  Wejdziecie na to.?!

  Pliss..
  Wejdźcie na ten blog i skomentujcie, jak możecie rozeslijcie dalej.!
  http://e-justin.blog.onet.pl/

  porad: 1

 • 760

  Muzyka ; )

  Znacie jakąś fajną muzę na stronkę ?

  porad: 7

 • 1769

  CZy Moj Chlopak Mnie Docenia

  hej jestem Moni$ mam chłopaka i wyjechałam na 1 tydz do Anglii a jak przyjechałam to szłam kolo niego a on kolo mnie a nawet nie powiedział mni czesc kotku czy czesc zwykle hej co mam zrobic prosze bardzo pomuz mi

  porad: 193

wszystkich porad: 271049

wszystkich pytań: 14064

116111.pl