WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Porady - doda:

 • 314

  , muzza na sylwka

  , poszukujem muzy w stylu techno... zna ktoś ? z góry dzięki za podanie a ! i prosiłam bym z filmikiem na youtube te nuty ... thx ; *

  porad: 6

 • 487

  sława

  doda czy lubisz jak ciągle ktoś chce twój autograf

  porad: 8

 • 401

  sława

  doda czy lubisz jak ciągle ktoś chce twój autograf

  porad: 2

 • 612

  Cześć

  Niektórzy mi nie wierzą ale ja naprawdę jestem Dodą.Jak macie jakieś pytania do mnie walcie śmiało.Odpowiem napewno

  porad: 40

 • 604

  Cześć

  Niektórzy mi nie wierzą ale ja naprawdę jestem Dodą.Jak macie jakieś pytania do mnie walcie śmiało.Odpowiem napewno

  porad: 22

 • 501

  Witam

  Witam tu wasza kochana Doda.Jeśli macie pytania o moim życiu i karierze to walcie śmiało.Napewno odpowiem

  porad: 16

 • 478

  Witam

  Witam tu wasza Doda.Jeśli chcielibyście się coś o mnie dowiedzieć to walcie śmiało.Napewno odpowiem.

  porad: 14

wszystkich porad: 271049

wszystkich pytań: 14064

116111.pl