WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Porady - facet:

 • 636

  marian prosze zaakceptuj!!!

  mam problem. Jestem z chłopakiem starszym ode mnie o rok.Ale on mi wysła sms a w którym było napisane : co byś zrobiła gdybyś wiedziała że mi się podoba twoja kolezanka której jesteś w stanie wydrapać oczy?. nie wiem co mam o tym mysleć potem napisał że to nie prawda. co robić?

  porad: 6

 • 973

  Czy on mnie kocha?

  Poznałam go 2 tygodnie temu. Przychodził pod mój blok i czekał na mnie lub wołał moje imię. Kiedy próbowałam się z nim spotykać po prostu mnie olewał. A kiedy spotykaliśmy się gdzieś przez przypadek patrzył się na mnie jakby coś do mnie czuł. Czy on mnie kocha?

  porad: 50

 • 622

  niby świnia, ale...

  chodziłam z chłopakiem 2 miesiące potem on ze mną zerwał:/ teraz ma inną laske, nie lubie jej wgl i on ją na mnie nasyła!! a ja niestety wciąż go KOCHAM!!! jak sie na nim odegrać?? Pomóżcie

  porad: 12

wszystkich porad: 271043

wszystkich pytań: 14064

116111.pl