WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Porady - koty:

 • 341

  Kotki...

  Pomocy...co można zrobić z małymi kotkami? Jest ich dokładnie 3 i są takie śliczne! Ale nie mogę ich zatrzymać, więc nie piszcie ,,zatrzymaj sobie", bo bym miała za dużo kotów!

  porad: 4

 • 277

  Help , bo inaczej wyląduję w psychiatryku!!

  Mam prawie dorosłą kicię Spinkę . I ona teraz marcować zaczęła . ILE TE JĘKI MOGĄ TRWAĆ?
  Bo całymi dniami i nocami tylko miau miau miau...

  porad: 7

 • 534

  Koty kotki ; d

  Hmmm... no może tak mam kotkę, która sie okociła noo i niezbyt wiem co zrobić z kotkami (jest ich 3) nikt nie chce kupić ale mi jeden wystarczy, co by tu zrobić ; /

  porad: 10

 • 844

  muzyka.

  jaki tytuł ma piosenka na zwiastunie filmu psy i koty: odwet kitty, gdy wiewiórka wykonuje taniec pożegnalny???

  porad: 4

 • 911

  Kot

  Jak przekonać mame żeby kupiła mi kota?Moja mama nie lubi kotów.

  I jeszcze jedno pytanie czy perskie koty śmierdzą?

  porad: 19

wszystkich porad: 271049

wszystkich pytań: 14064

116111.pl