WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Porady - psy:

 • 346

  Plotka dnia, Marian Zaakceptuj.

  Serce mi pęka po tym newsie co napisałeś że taka dziewczyna bestialsko topi psy. Jak się po tym pozbierać?

  porad: 6

 • 844

  muzyka.

  jaki tytuł ma piosenka na zwiastunie filmu psy i koty: odwet kitty, gdy wiewiórka wykonuje taniec pożegnalny???

  porad: 4

 • 474

  pies , ale który !?

  na wiosne, mam dostać psa .
  ale kompletnie nie wiem jakiego , owszem mam jeszcze sporo czasu na myślenie , ale nie chce żałować .
  każdy pies jest słodki , moge mieć psa który wzrostem jest mi do kolan [mam 160cm wzrostu] pomocy !

  porad: 42

wszystkich porad: 271049

wszystkich pytań: 14064

116111.pl