WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.
Konkurs

Następna aktualizacja:

19 mar 2018 23:00

Zasady rankingu

O rankingu

Nasz poszkolny ranking jest tworzony na podstawie Twojej aktywności, punktujemy przede wszystkim popularność twojej strony(wizytówki), oceny jakie ona zbiera oraz ilość Twoich znajomych którzy przez nią przychodzą do poszkole.pl

Jak wejść wyżej?

To proste, musisz brać jak najaktywniejszy udział w naszym "po szkolnym" życiu:

 • komentuj profile
 • oceniaj galerie
 • loguj się jak najczęściej i siedź tu jak najdłużej
 • wysyłaj wiadomości
 • flirtuj z innymi uzytkownikami poszkole

Rangi w Poszkole.pl

W Poszkole masz swoją rangę zależną od miejsca w rankingu, które zajmujesz. Poniżej lista rang, które możesz uzyskać.

 • * nowicjusz
 • * * praktykant
 • * * * młodzik
 • * * * * szefu
 • * * * * * twardziel
 • *total kozak

Ranking Poszkole

Heh, nie ma Cię w tym rankingu?

A może jesteś już w rankingu najładniejszych dziewczyn lub chłopaków serwisu Poszkole.pl?

Ranking najładniejszych