WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Galeria prywatna: “Foty`” (' JaramSieeKotQ ,)

Opis: brak

Komentarze

 1. Grace01 03-07-2016 1:39

  Witam Jestem Grace wg nazwy pojedynczy Młoda dama chcą być twoim przyjacielem, a dla nas, aby zbudować dobry i szczęśliwy związek, nie jestem zawsze online tutaj, więc proszę mi odpowiedzieć z powrotem przez (gracefofana24@hotmail.com) więcej Wstęp o mnie i dla Ciebie, aby zobaczyć więcej moich zdjęć ... (gracefofana24 @ hotmail. com)

 2. Sexy Pamela . 11-09-2013 17:06

  mrr :D

 3. ♥♥♥ patuśQQ modeleczQQ ♥♥♥ 24-08-2013 2:16

  ` . ruUchable . ; PP , < / 3 . '

 4. Patrycja :-) 05-06-2013 20:57

  Słodko:*

 5. WFH ___ WFS 21-05-2013 18:36

  MISS STUDENTEK 2013 https://www.facebook.com/bstokpl/app_166643006834 218 ZAGŁOSUJ NA PAULINĘ JUSTYNĘ ĆWIEK proszę was o pomoc dzięki

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.