WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Galeria prywatna: “Rl:*LOVE!WTF?” (Usóv.)

łiiii:*:*:*dla mojego miśka<333tęsknię na tobą!

Opis: łiiii:*:*:*dla mojego miśka<333tęsknię na tobą!

Komentarze

  1. supersayan 23-07-2012 11:35

    Siemka! Wejdz na tnij. org/ konkursikkonkursik (bez spacji)Znajdz w portalu artykuł o konkursie, polub portal na FB i odpowiedz na 3 pytania. Konkurs trwa do 31 sierpnia ;-) Do wygrania superowe kosemtyki za 1500 zł!!!

  2. Kornix ( I ♥ Nadin ) 26-01-2011 17:52

    THX :*************************

  3. Kornix ( I ♥ Nadin ) 18-12-2010 16:46

    MI :)))

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.

zobacz wszystkie galerie

inne galerie użytkownika: Usóv.