WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Galeria prywatna: “ja xd” (Monia:-*)

Opis:

Komentarze

 1. XxGaaGaxX 28-09-2011 18:15

  http://pl.gosupermodel.com/tscinv/0aw8mBgk1WjmuJPM Zapraszam do gry:)

 2. `kolejny dzień z serii ` mam j***** na wszystko ` . 26-09-2011 14:19

  b.ładnie. ; )

 3. Monia:-* 19-09-2011 22:01

  Dziękuję ;*

 4. Dyju 19-09-2011 21:59

  Ładna Koleżanka. :*

 5. Monia:-* 17-09-2011 8:23

  Dzięki Marcin ;*

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.

zobacz wszystkie galerie

inne galerie użytkownika: Monia:-*