WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Galeria prywatna: “Marcel :D” (daj pomacać *.*)

Opis:

Komentarze

 1. OllyM. 22-05-2012 16:50

  słodziak.♥

 2. daj pomacać *.* 23-04-2012 18:24

  ok <333333333333333

 3. daj pomacać *.* 23-04-2012 7:18

  nie ! ; ( nie , bo mi smutno wtedy będzie jak mi go ukradniesz ... : C

 4. daj pomacać *.* 22-04-2012 20:41

  nom :D <33

 5. Opuszczone / intolerably. 22-04-2012 20:37

  mmmm . <3333 Marcelek . ;*

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.