WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Galeria prywatna: “TAK,WRESZCIE SIE ŚCIĄŁEM :D” (kacper ;d)

Opis:

Komentarze

 1. Knew you were trouble 27-12-2012 9:51

  no niezle, niezle ;*

 2. Paulina ;D 23-11-2012 14:43

  hahaha nice :P

 3. død. 23-09-2012 15:09

  pedał

 4. ah bejbe ;* 22-09-2012 18:04

  http://www.facebook.com/profile.php?id=10000442410 8759 pomagam koleżance dodaj do znajomych bd wdzieczna ;)

 5. Jaraaam się Tobą niczym Nutellą 15-09-2012 17:04

  Ten usmiech <3

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.