WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Galeria prywatna: “;p” (Adasiek ;p )

Opis:

Komentarze

 1. anna76 20-07-2012 9:25

  jakieciacho

 2. Opuszczone ! ` кσ¢нαנą¢α вєzυѕтαηηιє.;* 04-07-2012 22:30

  Czemu niby?

 3. Opuszczone ! ` кσ¢нαנą¢α вєzυѕтαηηιє.;* 04-07-2012 15:42

  Oj nie będę ci go zabierała nie jestem taka

 4. Opuszczone ! ` кσ¢нαנą¢α вєzυѕтαηηιє.;* 04-07-2012 15:36

  A ty.?

 5. Opuszczone ! ` кσ¢нαנą¢α вєzυѕтαηηιє.;* 04-07-2012 15:28

  Wiesz za daleko mamy do siebie, a szkoda bo chciałabym być z nim <3

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.

zobacz wszystkie galerie

inne galerie użytkownika: Adasiek ;p