WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Galeria prywatna: “główne ;D” (mika_polaczek)

Opis:

Komentarze

 1. Pieciulus 25-02-2018 14:21

  ATRAKCYJNA

 2. Zeus 17-02-2018 10:11

  hej, poznamy się?

 3. mika_polaczek 28-10-2012 21:46

  hahaahahahahhaa . wyśle ci e-mailem takie fajne łóżko ok ? xd

 4. mika_polaczek 28-10-2012 21:44

  hahahahahhaha . zazdrościsz ? :D

 5. mika_polaczek 28-10-2012 21:42

  nie wiem , moja np siedzi na łóżku xd

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.