WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Galeria prywatna: “Oceniać;*” (Pati;**)

Opis:

Komentarze

 1. Bartek☺ 20-09-2016 19:36

  ;*

 2. Ja;) 02-09-2016 13:22

  piękna!!!:**

 3. ... 30-07-2013 15:09

  zwyczajna

 4. Natalka kochanie :* x3d 28-06-2013 21:46

  Mój kuzynek powiedział że jesteś ładna

 5. Jaram się dziewicami ;** 27-06-2013 17:45

  Mmmm ... :* Ładnaa Jesteś .. :D

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.

zobacz wszystkie galerie

inne galerie użytkownika: Pati;**