WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Galeria prywatna: “ja...” (La Diva ;p)

Opis: brak

Komentarze

 1. sexy 26-12-2012 14:09

  the one. jedziesz z dissem ;p ja ci pomoge

 2. the one. 15-08-2012 14:04

  pojechałabym jakimś dissem ale tak patrze i... szkoda słów

 3. Regulus Black 13-08-2012 16:58

  Jednym slowem: katastrofa.

 4. PUSTE KONTO. 06-08-2012 19:05

  z rąsi .

 5. Ja;) 03-09-2011 9:15

  slicznie:*:*

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.

zobacz wszystkie galerie

inne galerie użytkownika: La Diva ;p