WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Galeria prywatna: “Me” (Stefka:*)

Opis: brak

Komentarze

 1. night light 15-08-2012 18:08

  większość kobiet z z robionym tyłkiem i sztucznymi piersiami wygląda sekst ty wyglądasz jak pączek .

 2. ' JaramSieeKotQ , 14-08-2012 9:55

  Niestety nie Twoje fotki nie wiem po co to tu wstawiłas ?

 3. Regulus Black 12-08-2012 18:42

  Patrze na ta i mysle, czy zamiast mozgu masz jogurt???

 4. dajesz dupy 11-08-2012 18:49

  to co pokazujesz to nie musi być sexowne może byc odrazajace

 5. dajesz dupy 11-08-2012 18:49

  jesteś z pokolenia pameli ?

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.

zobacz wszystkie galerie

inne galerie użytkownika: Stefka:*