WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Mirror's Edge Catalyst - wideorecenzja

mirrorsedge.com

Nie da się ukryć, że pomimo pewnych wad pierwsze Mirror’s Edge było na tyle oryginalne, że mocno zapadło w pamięć graczy.

Nic więc dziwnego, że oczekiwania co do następcy były bardzo duże, tym bardziej, że szwedzka ekipa DICE długo kazała nam czekać na drugą część (aż 8 lat), która stanowi reboot serii.

Jak wypada Catalyst? Zapraszamy do obejrzenia naszej wideorecenzji tego tytułu.

 

Nasza ocena: 7/10

+ mechanika parkouru 
+ uczucie pędu i płynne pokonywanie trasy daje sporo satysfakcji
+ otwarty świat daje dużo więcej swobody
+ funkcja społecznościowa pozwalająca wyznaczać trasy dla innych graczy
+ Faith wyładniała
 
- fabuła
- walka wręcz
- sztuczna inteligencja
- grafika poniżej oczekiwań
- Miasto Szkła to wydmuszka bez charakteru
- bardzo schematyczne misje (zarówno główne, jak i poboczne)
 
Autor: Daniel Górecki
archiwum newsów

2016-06-19

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.