WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

bezpieczne surfowanie

  • Ktoś w internecie zadaje Ci krępujące pytania?
  • Dostajesz nieprzyjemne wiadomości?
  • Zastanawiasz się, jak bezpiecznie korzystać z internetu?

Napisz

Odpowiemy na każde pytanie. helpline@helpline.org.pl

Pochatuj

Skorzystaj z pomocy na LiveChat codziennie w godzinach 11.00-16.00

Zadzwoń

Skorzystaj z pomocy pod numerem
0 800 100 100

helpline.org.pl | 0 800 100 100

Dbamy o bezpieczeństwo młodych internautów!

Zaniepokoiło Cię coś podczas korzystania z Internetu?
Ktoś wypytuje Cię o imię, nazwisko, wiek, adres? Prosi o zdjęcie? Namawia na spotkanie?
Podałeś komuś poznanemu przez Internet swój adres domowy i boisz się, co będzie dalej?
Dostajesz obraźliwe, wulgarne wiadomości? Ktoś wypisuje kłamstwa na Twój temat?

Czytaj więcej