avatar

Nigdy się nie mścij.

Usiądź i poczekaj.

Ci, którzy ranią innych

często później wyrządzają krzywdę 

samym sobie.

 

 

Najlepsze w Tobie jest to, że jesteś <3

misia.
jest w związku z:

E tam... Odbij :)